Do 30. septembra je odprt poziv v sklopu projekta #ClimateofChange, pobude, ki jo financira program DEAR z namenom ozaveščanja mladih o povezavi med migracijami in podnebnimi spremembami.

Izbrani ponudnik bo produciral in izvedel vseevropsko sodobno cirkuško turnejo v desetih državah (Grčiji, Bolgariji, Madžarski, Sloveniji, Poljski, Nemčiji, Italiji, Portugalski, Franciji in Belgiji).

Navodila za oddajo ponudb so izčrpno obrazložena in na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo prejmete na zahtevo na naslednjih elektronskih naslovih:

rachele.ponzellini@gvc.weworld.it, federica.massanova@weworld.it.

Več informacij.

Rok za oddajo ponudb je 30. september 2020.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 15 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Translate »