Platforma SLOGA v okviru projekta Climate of Change objavlja nacionalni razpis za projekte nevladnih organizacij na področju ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah in migracijah kot posledici podnebnih sprememb v višini 25.000 evrov.

Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let. Med projektnimi aktivnostmi je predvidena tudi izvedba razpisa za  projekte na področju ozaveščanja javnosti o temah, ki jih projekt naslavlja. Predviden skupen doseg projektov je najmanj 20.000 oseb, v Sloveniji najmanj 1.700 oseb oziroma 340 oseb na izbrani projekt.

Kdo se lahko prijavi

Na razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije ali civilnodružbene organizacije, ki bodo izvajale akcije za mlade, stare od 16 do 35 let. Razpis podpira aktivno sodelovanje oziroma vključevanje mladih, ki se ukvarjajo z okoljskimi vprašanji. Prav tako podpira povezovanje pri izvedbi z drugimi organizacijami s statusom mladinskih organizacij, mladinskimi centri, drugimi civilnodružbenimi organizacijami, neformalnimi skupinami in posamezniki.

  • Trajanje projektov: od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem (predvidoma od druge polovice marca 2022) do najkasneje 15. 11. 2022. Aktivnosti, vezane na podporo peticiji Climate of Change, se zaključijo najkasneje do 15. 10. 2021.
  • Finančna vrednost projektov: največ 5.000 € na projekt
  • Lokacija: projekti se morajo izvajati na lokalni in/ali nacionalni ravni.
  • Vrste akcij: ozaveščanje, aktivizem in/ali mobilizacija mladih.
  • vsebinska področja: izbrani projekti bodo naslavljali teme in sporočila projekta Climate of Change.

Cilji izbranih projektov morajo biti:

  1. ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;
  2. ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih sprememb in/ali migracij ter drugih temah, ki jih projekt Climate of Change naslavlja;
  3. spodbuditi vključevanje mladih;
  4. krepitev delovanja ter povezovanja organizacij in gibanj.

Obvezna ciljna skupina izbranih projektov mora biti, mladi, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, odločevalci.

Prijaviti je mogoče dejavnosti, kot so javni dogodki in kampanje ozaveščanja; ulične akcije in sodelovanje na (mladinskih) festivalih ali prireditvah oziroma druge akcije, ki se nahajajo na presečišču ozaveščanja in vključevanja civilne družbe ter drugih področij, kot je umetnost itd.; ustvarjalne in kulturne aktivnosti; izobraževanja in usposabljanja; aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje med mladinskimi organizacijami in mladinskimi centri, civilnodružbenimi organizacijami, gibanji ter posamezniki, pa tudi druge dejavnosti.

Projektni predlogi morajo prvenstveno vključevati aktivnosti, ki potekajo v živo in vsaj eno ozaveščevalno oziroma komunikacijsko kampanjo, namenjeno mladim v starostni skupini 16 do 35 let.

Rok za prijavo projektov je 21. 2. 2022.

Izbranih bo pet projektov.

Rezultati izbora projektov bodo objavljeni predvidoma do 10. 3. 2022, pogodbe z izbranimi izvajalci pa bodo podpisane predvidoma do 15. 3. 2022

Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po elektronski pošti. Kontaktna oseba: Mateja Skrt, mateja.skrt@sloga-platform.org.

Povezave do razpisne dokumentacije:

Climate of Change razpis za majhne projekte_razpis

Osnutek pogodbe

Stroškovnik – Finančni načrt projekta

Stroškovnik – Finančno poročilo projekta

Vsebinska prijava projekta

Vsebinsko poročilo

Climate of Change razpis za majhne projekte_merila


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »