Ta konec tedna se je v Egiptu začela konferenca ZN o podnebnih spremembah COP27. Na njej bo Evropska komisija pozvala k sprejetju nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spoštovanju zavez iz Pariškega sporazuma in Glasgowskega podnebnega pakta s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C.

Na konferenci si bo pogajalska skupina Komisije prizadevala za izvajanje obstoječih zavez, da bi z ambicioznih besed prešli na konkretna dejanja. Med drugim se bo zavzemala za sprejetje delovnega programa za blažitev podnebnih sprememb s ciljem v tem ključnem desetletju nujno povečati ambicije glede blaženja podnebnih sprememb in pospešitve njihovega izpolnjevanja.

V zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam se je EU zavezala, da bo dosegla jasen napredek pri uresničevanju globalnega prilagoditvenega cilja. Kot je bilo poudarjeno v lanskem Glasgowskem podnebnem paktu, so sonaravne rešitve ključne pri omogočanju prilagajanja podnebnim spremembam in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Poleg tega bo EU poiskala učinkovite rešitve za izpolnitev različnih potreb ranljivih držav po svetu, ki se soočajo z izgubami in škodo, nastalimi zaradi podnebnih sprememb.

EU bo skupaj z razvitimi državami tudi zagotovila, da bodo do leta 2025 podvojile financiranje za prilagajanje podnebnim spremembam v primerjavi z ravnmi iz leta 2019 in povečale podnebne finančne prispevke, da bi dosegli letni cilj 100 milijard ameriških dolarjev. EU je v letu 2021 prispevala 23,04 milijarde evrov, kar je daleč največji prispevek.

Pri Platformi SLOGA  smo v sodelovanju s preostalimi partnerji projektnega konzorcija Climate of Change pripravili stališče. Na konferenci pogodbenic COP27 bomo od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in ostalih voditeljev držav članic EU, zahtevali naslednje ukrepe:

  • Ohranitev globalnega segrevanja pod 1,5 °C z doseganjem podnebne nevtralnosti EU do leta 2040;
  • Nobenih korakov nazaj, naravnost in hitro k obnovljivim virom energije;
  • Zagotoviti je treba pravičen prehod s pravično porazdelitvijo bremen in socialno zaščito;
  • Prehod na socialno in ekološko pravično ekonomijo blaginje;
  • Zaščita podnebnih migrantov z migracijsko politiko, ki temelji na človekovih pravicah;
  • Omogočiti sodelovanje mladih pri političnem odločanju;
  • Dogovoriti se je treba o podnebnem financiranju in mehanizmu za izgube in škode;
  • Zagotavljanje zaščite koristi otrok in mladostnikov ter njihovih pravic;
  • Zagovarjati pravice žensk in deklet ter njihovo udeležbo v procesih odločanja o podnebnih spremembah

Preberi več

Pripravila: PV

 


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »