Prispevki

IPA: razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja zaposlovanja mladih v Turčiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih mladih, ki niso vključeni v izobraževanje, z zagotavljanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Turčiji. Beri dalje

Evropska komisija ustananovila evropsko solidarnostno enoto

Od 7. decembra 2016 lahko mladi med 18. in 30. letom starosti izkoristijo nove priložnosti, da pomembno prispevajo k družbi v celotni EU ter si pridobijo neprecenljive izkušnje in dragocene spretnosti ter znanja na začetku svoje poklicne poti z vključitvijo v evropsko solidarnostno enoto. Komisija je predstavila tudi vrsto ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih, izboljšanje in posodobitev izobraževanja, več naložb v znanje in spretnosti mladih ter boljše priložnosti za učenje in študij v tujini. Z ukrepi se približujemo uresničevanju zavez v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Beri dalje