V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih mladih, ki niso vključeni v izobraževanje, z zagotavljanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Turčiji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, lokalne oblasti, razvojne agencije, profesionalna združenja, univerze ter sindikati in združenja delavcev in delodajalcev iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Turčije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 17.000,000 €. Prijavitelji lahko prijavljate projekte v vrednosti od 200.000 € do 350.000 €, sofinanciranih je do 90 % upravičenih stroškov.

Rok prijave je 24. april 2020.

Vir: CNVOS

Translate »