Prispevki

Vladavina prava. Vir: Pixabay

Zbirnik prispevkov slovenskih NVO za poročilo Evropske komisije o vladavini prava

V marcu se je zaključilo javno posvetovanje Evropske komisije v okviru procesa priprave letnega poročila o vladavini prava v Evropski uniji (EU). Pravna mreža za varstvo demokracije je zbrala prispevke nekaterih slovenskih nevladnih organizacij, ki so sodelovale v postopku javnega posvetovanja. Prispevke so pripravile Društvo Legebitra, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Amnesty International Slovenia in Platforma SLOGA.

Beri dalje

Vladavina prava. Vir: Pixabay

Prispevek o financiranju vsebinskih mrež NVO za poročilo EU o vladavini prava

Platforma SLOGA je februarja sodelovala v javnem posvetovanju Evropske komisije v okviru procesa priprave letnega poročila o vladavini prava v Evropski uniji (EU). V prispevku o podpornem okolju za civilno družbo je Platforma SLOGA izpostavila manko programskega financiranja za vsebinske mreže nevladnih organizacij (NVO), kar določa Zakon o nevladnih organizacijah.

Beri dalje

120.000 dolarjev za projekte, ki naslavljajo izzive vladavine prava v času pandemije

CNVOS sporoča, da so odprte prijave na mednarodno tekmovanje World Justice Challenge 2021. Letos  bodo podprli šest projektov, ki naslavljajo izzive vladavine prava v času koronakrize. Vsak izmed šestih izbranih projektov bo prejel 20.000 ameriških dolarjev. Beri dalje

Objavljeno letno poročilo generalnega sekretarja Sveta Evrope o stanju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v Evropi

14. maja je bilo objavljeno peto letno poročilo generalnega sekretarja Sveta Evrope o stanju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v Evropi, v katerem opozarja na skrb zbujajoče trende v Evropi in države članice poziva h krepitvi skupnih evropskih vrednot, kot so zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Beri dalje