Med razpravo o civilnodružbenem prostoru, ki jo je CNVOS 9. decembra organizirala skupaj z European Civic Forum (ECF), gostila pa ga je evropska poslanka Anna Donath, so predstavniki civilne družbe iz vse Evrope predstavili svoje pomisleke in predloge glede mehanizma pravne države predstavnikom Evropske komisije. ECF je v luči tega posveta objavila svoje poročilo o vladavini prava, v katerem analizira poročilo Evropske komisije o stanju in vključenosti civilne družbe.

ECF v poročilu piše, da je delo inštitucij, ki bi morale ščititi mehanizem pravne države pred zlorabami, medsebojno povezano z načinom delovanja naših demokratičnih sistemov in uresničevanjem temeljnih pravic, vključno z državljanskimi in političnimi ter socialno ekonomskimi pravicami. Poročilo Evropske komisije bi moralo v svojem poročilu bolj upoštevati te medsebojne povezave, piše ECF.

Zdrs pravne države, ki ga zaznavamo v nekaterih članicah EU, lahko razlagamo v kontekstu naraščajočih napetosti v naših družbah. Te so posledica naraščanja neenakosti in ranljivosti; občutka, da sta demokracija in uresničevanje temeljnih pravic za nekatere le črka na papirju. Kadar demokracija ne zagotavlja socialne in ekonomske kohezije, zaupanje v demokratične inštitucije, ki je ključno za dobro delovanje pravne države, upada. Slabše stanje gre poleg tega z roko v roki s porastom političnega iliberalizma, nacionalizma, ksenofobije in identitarnih politik populističnih političnih voditeljev.

Živahen civilnodružbeni prostor je temelj močne in dobro delujoče pravne države, pišejo v poročilu. Civilna družba spodbuja in krepi pravno državo, spodbuja kulturo aktivnega državljanstva, opozarja na vzroke, ki rušijo pravno državo, in jo brani. Zato je ključnega pomena, da pravno državo obravnavamo v prizmi stanja civilne družbe.

Poročilo tukaj.

Vir: CNVOS

 

Translate »