Platforma SLOGA je februarja sodelovala v javnem posvetovanju Evropske komisije v okviru procesa priprave letnega poročila o vladavini prava v Evropski uniji (EU). V prispevku o podpornem okolju za civilno družbo je Platforma SLOGA izpostavila manko programskega financiranja za vsebinske mreže nevladnih organizacij (NVO), kar določa Zakon o nevladnih organizacijah.

Programsko financiranje vsebinskih mrež NVO bi namreč pomembno okrepilo nadaljnji razvoj sektorja in civilni dialog. Opolnomočena civilna družba je ključnega pomena za udejanjanje načela »nikogar pustiti ob strani« Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti 16. cilja (spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj; zagotoviti univerzalen dostop do pravnega varstva; in oblikovati učinkovite, odgovorne in vključujoče institucije na vseh ravneh).

Poročilo o pravni državi spremlja razvoj na področju pravne države v vseh državah članicah EU. Poročilo bo sprejeto predvidoma julija.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »