V okviru tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in krepitvi vladavine prava v Laosu. Podprt bo en projekt, ki bo prispeval h krepitvi medijskih delavcev in lokalnih civilnodružbenih akterjev pri spodbujanju odgovornega in transparentnega delovanja na področju zelene rasti in trajnostnega razvoja, vključno z uporabo digitalnih in novih tehnologij.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU in Laosa. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Rok za prijavo: 15. junij 2022

Vir: CNVOS

Translate »