Prispevki

Nova petletna strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 15. 4. 2021 predstavila novo petletno strategijo EU za boj proti trgovini z ljudmi. Nova strategija se osredotoča na preprečevanje kriminala, privedbo trgovcev z ljudmi pred sodišče in zaščito ter opolnomočanje žrtev. V letih 2017 in 2018 je bilo v Evropski uniji več kot 14.000 registriranih žrtev. Beri dalje

Priročnik za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudi na voljo v slovenskem jeziku

CNVOS sporoča, da je Agencija EU za temeljne pravice (FRA) 3. novembra objavila prevode priročnika za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudmi v več jezikov, tudi v slovenščino.

Beri dalje

Varne migracijske poti so ključne za naslavljanje trgovine z ljudmi, sodobnega suženjstva in prisilnega dela

Novo poročilo, ki sta ga pripravila Mednarodna organizacija za migracije IOM in Minderoo Foundation’s Walk Free initiative, raziskuje povezave med migracijami in sodobnim suženjstvom, ter katere osebe so najbolj ranljive za prisilo o moderno suženjstvo in pod katerimi pogoji. Poročilo prinaša tudi priporočila vladam, kako lahko naslovijo ta tveganja.

Beri dalje

Zadnje poročilo o trgovini z ljudmi jasno: pojav se še naprej razrašča

Evropska komisija je 4. decembra predstavila drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi in pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za njeno odpravo. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20.532 moških, žensk in otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno znatno večje, saj veliko žrtev ostane neopaženih. Beri dalje

Ameriški State Department objavil poročilo o trgovini z ljudmi

Ameriški State Department je 29. junija objavil poročilo o trgovini z ljudmi za 2018. Poročilo Slovenijo, tako kot prejšnja leta, ponovno uvršča v skupino držav tako imenovanega prvega tira, ki izpolnjujejo minimalne standarde boja proti trgovini z ljudmi. Pri čemer izpostavljajo, da kljub temu, da Slovenija izpolnjuje minimalne standarde, pomoč otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ni vedno ustrezna.

Beri dalje

Sodobno suženjstvo: izguba osebne svobode in dostojanstva. Izkušnja Ivana, ki je v Sloveniji postal žrtev trgovine z ljudmi

Slovenska karitas s programom krizne namestitve, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in FIHO, izvaja program pomoči in oskrbe za žrtve trgovine z ljudmi. Eno izmed zgodb o krutem izkoriščanju predstavlja pred kratkim nagrajen kratek film z naslovom Ivan, ki prikazuje osebno izpoved slovaškega državljana. Ivan je pred leti prišel v Slovenijo z upanjem po boljšem življenju. Obljubljeno mu je bilo delo in dostojno plačilo, kar se je v kratkem času obrnilo v njegovo nočno moro, saj se nič od obljubljenega ni uresničilo. Ivan je postal suženj, psihično in fizično trpinčen. Film je bil 15. marca v Bristolu nagrajen kot najboljši mednarodni kratek film o sodobnem suženjstvu. Beri dalje

Objavljeno novo poročilo o napredku Slovenije v boju proti trgovini z ljudmi

Skupina strokovnjakov za boj proti trgovini z ljudmi pri Svetu Evrope (GRETA) je 15. februarja objavila novo poročilo o napredku Slovenije v boju proti trgovini z ljudmi, ki kaže, da je Slovenija od prvega pregleda stanja leta 2014 napredovala tako na področju zakonodajnih rešitev kot v praksi, da pa bi morala država več narediti na področju pomoči žrtvam.

Beri dalje

18. oktober – evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, da bi okrepila zavedanje o pojavu, pri katerem so žrtvam grobo kršene človekove pravice. V Sloveniji ta dan obeležujemo z dvema projektoma, ki se vsebinsko osredotočata na trgovino z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Cilj preventivnih aktivnosti je zmanjševanje povpraševanja po storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.
Beri dalje

Legalen in varen vstop v Evropo je ključen za odpravo trgovine z ljudmi

Sporočilo Slovenske karitas ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obeležujemo 30. julija: Evropa si ne more več zatiskati oči pred ”kugo modernega sveta”, trgovino z ljudmi. Beri dalje

Se znaš obvarovati? – spletni kviz o trgovini z ljudmi

Slovenska karitas je objavila spletni kviz, ki je namenjen ozaveščanju mladih o nevarnostih trgovine z ljudmi. Beri dalje