Evropska komisija je 15. 4. 2021 predstavila novo petletno strategijo EU za boj proti trgovini z ljudmi. Nova strategija se osredotoča na preprečevanje kriminala, privedbo trgovcev z ljudmi pred sodišče in zaščito ter opolnomočanje žrtev. V letih 2017 in 2018 je bilo v Evropski uniji več kot 14.000 registriranih žrtev.

Trgovina z ljudmi v EU kljub napredku, doseženemu v zadnjih letih, ostaja resna grožnja. Žrtve trgovine z ljudmi so predvsem ženske in dekleta, večinoma za namene spolnega izkoriščanja.

V letih 2017 in 2018 je bilo v Evropski uniji več kot 14.000 registriranih žrtev. Ocenjuje se, da trgovci z ljudmi po vsem svetu v zgolj enem letu ustvarijo dobičke v višini 29,4 milijarde evrov. Ker se pričakuje, da se bo izkoriščanje nadaljevalo, ker trgovci z ljudmi vse pogosteje delujejo prek spleta in ker bodo pandemične razmere izkoriščanje verjetno še olajšale, nova strategija določa ukrepe, ki bodo EU in njenim državam članicam omogočili, da dodatno okrepijo svoj odziv.

Tretje poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi, objavljeno oktobra 2020, vsebuje dejanski pregled doseženega napredka in predstavlja vzorce in izzive ter ključna vprašanja pri obravnavanju trgovine z ljudmi v EU.

Ker so v trgovino z ljudmi pogosto vpletene organizirane kriminalne združbe, je strategija za boj proti trgovini z ljudmi tesno povezana s strategijo EU za boj proti organiziranemu kriminalu. Zaščita družbe pred organiziranim kriminalom je vključno z bojem proti trgovini z ljudmi prednostna naloga v okviru nove strategije EU za varnostno unijo.

V novem paktu o migracijah in azilu je bil poudarjen tudi pomen zgodnjega odkrivanja potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, ki niso iz EU.

Več infomacij

 

Pripravila: PV

 

Translate »