Ameriški State Department je 29. junija objavil poročilo o trgovini z ljudmi za 2018. Poročilo Slovenijo, tako kot prejšnja leta, ponovno uvršča v skupino držav tako imenovanega prvega tira, ki izpolnjujejo minimalne standarde boja proti trgovini z ljudmi. Pri čemer izpostavljajo, da kljub temu, da Slovenija izpolnjuje minimalne standarde, pomoč otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ni vedno ustrezna.

Med priporočili Sloveniji so tako zagotovitev ustrezne pomoči otrokom, še posebej otrokom brez spremstva, ter zagotovitev enake obravnave evropskih in ne-evropskih žrtev trgovine z ljudmi.

Države sveta so ukrepe proti trgovini z ljudmi zapisale v 8. cilju trajnostnega razvoja: “Sprejeti učinkovite takojšnje ukrepe za odpravo prisilnega dela, sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi ter prepoved in izkoreninjenje najhujših oblik dela otrok, tudi novačenja in uporabe otrok vojakov, ter do leta 2025 odpraviti vse oblike dela otrok.” Več o ciljih trajnostnega razvoja na posebni tematski strani platforme SLOGA www.globalni-cilji.si ali info telefonu: 040 204 464.

Trafficking in Persons Report 2018 — Complete Report (PDF)
Introductory Material (PDF)
Country Narratives: A-C (PDF)
Country Narratives: D-I (PDF)
Country Narratives: J-M (PDF)
Country Narratives: N-S (PDF)
Country Narratives: T-Z and Special Case (PDF)
Relevant International Conventions/Closing Material (PDF)

Translate »