Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, da bi okrepila zavedanje o pojavu, pri katerem so žrtvam grobo kršene človekove pravice. V Sloveniji ta dan obeležujemo z dvema projektoma, ki se vsebinsko osredotočata na trgovino z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Cilj preventivnih aktivnosti je zmanjševanje povpraševanja po storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

Trgovanje z ljudmi z namenom prisilnega dela in delovnega izkoriščanja narašča in v državah EU predstavlja 21 odstotkov vseh registriranih žrtev. Vendar je to le vrh ledene gore, saj razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite. Prisilno delo žrtve izvajajo neprostovoljno, pod grožnjo s kaznijo, pri tem pa sta ogroženi njihova svoboda in dostojanstvo. V mnogih primerih delodajalci namreč izkoriščajo socialno ranljivost delavcev in jo zlorabljajo za podrejanje. Prisilnemu delu in delovnemu izkoriščanju so še zlasti izpostavljeni tuji delavci, ki so pogosto ujeti v mehanizme izkoriščanja in odvisnosti zaradi dolgov.

Trgovina z ljudmi zaradi prisilnega dela pri nas slabo prepoznana
Podatki raziskovalcev in različnih nadzorstvenih institucij kažejo, da je tudi v Sloveniji v zadnjem desetletju prišlo do postopnega, vendar izredno velikega povečanja števila kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev, vendar pa v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Kot pojasnjuje nacionalni koordinator za to področje mag. Sandi Čurin, »je število kazenskih ovadb in število obsodilnih sodb tisti mejnik, ki ovrednoti obsežnost konkretnega pojava v družbi in ga kot takega uvrsti na zemljevid prepoznavnosti. Tega mejnika še nismo dosegli, pa vendar imajo obravnavani primeri lahko tudi elemente kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje te oblike trgovine z ljudmi je namreč izjemno zahtevno. Zato je preventivno delovanje zelo pomembno, preprečevati pa je treba tako ponudbo kot tudi povpraševanje.«

V sodelovanju z NVO za ozaveščanje odločevalcev v javnem sektorju in žrtev delovnega izkoriščanja
Namen prvega projekta je ozaveščanje odločevalcev v javnem sektorju o tveganjih pri najemanju zunanjih izvajalcev storitev, o pogostih kršitvah pravic delavcev, ki so sestavni del poslovnega modela podizvajalcev in o odgovornosti naročnika, da zazna in prepozna izkoriščanje, prisilno delo ali celo trgovino z ljudmi. V zadnjem času lahko namreč zaznamo vedno več primerov, ko se grobo izkoriščanje dogaja tudi v javnih ustanovah, kjer se je zelo uveljavilo zunanje izvajanje del. Zlasti za storitvi čiščenja in varovanja vodilni v javnih ustanovah praviloma najemajo podizvajalce misleč, da so s tem razbremenjeni odgovornosti glede zagotavljanja pravic delavcev. Zato v omenjenem projektu v sodelovanju z društvom Delavska svetovalnica naslavljamo odločevalce v javnem sektorju, ki izvajalce storitev najemajo preko javnih naročil in jih plačujejo z javnimi sredstvi. Odločevalci bodo prejeli tudi smernice za ustrezno uporabo socialne klavzule v tipski pogodbi med naročnikom in izvajalcem naročila.

Več o projektu na www.delavskasvetovalnica.si

Drugi projekt naslavlja potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela. Izvaja ga socialno podjetje Iz principa, ki bo 18. oktobra v Ljubljani odprlo t. i. sobo pobega, v kateri bodo obiskovalci na lastni koži preizkusili pasti izkoriščevalskega dela. Če bodo želeli pobegniti iz sobe, bodo morali razrešiti različne situacije, ki bodo simulirale izkoriščevalska delovna razmerja. Soba pobega bo na Kolodvorski 20 odprta do 27. oktobra 2017, vsak dan bo obiskovalcem na voljo 7 terminov.

Več o projektu na www.drogart.org in na FB.

V letu 2016 je Medresorska delovna skupina ozaveščala podjetja in delodajalce v gospodarstvu o tveganjih pri najemanju podizvajalcev in zaposlovanju preko zaposlitvenih agencij in pripravila spletni priročnik Preprečite prikrito prisilno delo

Več na www.vlada.si/boj_proti_trgovini_z_ljudmi

Infografika: Trgovina z ljudmi v Sloveniji v obdobju 2010 – 2016

Translate »