CNVOS sporoča, da je Agencija EU za temeljne pravice (FRA) 3. novembra objavila prevode priročnika za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudmi v več jezikov, tudi v slovenščino.

Priročnik je namenjen strokovnim delavcem, ki lahko pridejo v neposreden stik z otroki brez starševske oskrbe, ki potrebujejo zaščito v državi članici Evropske unije, ki ni njihova matična država, vključno z otroki žrtvami trgovine z ljudmi. Ti otroci imajo običajno državljansko države članice EU in zato uživajo pravico prostega gibanja znotraj Evropske unije. Strokovni delavci, ki jim ta priročnik lahko koristi, so organi kazenskega pregona, socialni delavci, zdravstveni delavci, uradniki za zaščito otrok, skrbniki, sodniki, odvetniki, organizacije civilne družbe, dejavne na področju zaščite otrok, konzularno osebje ali osebje osrednjih organov, določenih v skladu z Uredbo Bruselj IIa (Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003), ter drugi, ki lahko pridejo v stik z otroki žrtvami trgovine z ljudmi. Priročnik je v pomoč tudi ustreznim akterjem, ki se ukvarjajo z zakoni, postopki in protokoli in/ali razvijajo okvire sodelovanja v državi članici ali med različnimi državami članicami EU.

Poročilo najdete tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »