Skupina strokovnjakov za boj proti trgovini z ljudmi pri Svetu Evrope (GRETA) je 15. februarja objavila novo poročilo o napredku Slovenije v boju proti trgovini z ljudmi, ki kaže, da je Slovenija od prvega pregleda stanja leta 2014 napredovala tako na področju zakonodajnih rešitev kot v praksi, da pa bi morala država več narediti na področju pomoči žrtvam.

Kot so ob objavi poročila zapisali na svoji spletni strani, je Slovenija v skladu s priporočili iz leta 2014 izboljšala zakonodajo na tem področju, saj Kazenski zakonik pod določenimi pogoji predvideva kaznovanje tistih, ki uporabljajo storitve, ki jih nudijo žrtve trgovine z ljudmi, prav tako je žrtvam z dovoljenjem za začasno bivanje po novem omogočen dostop do trga dela. Pozdravili so tudi podaljšanje krizne namestitve za žrtve iz tedanjih pet na trideset dni.

Je pa GRETA opozorila oblasti, da pomoč žrtvam trgovine z ljudmi ne sme biti pogojena s sodelovanjem v preiskavi, prav tako mora država več narediti na področju zaznavanja žrtev trgovine z ljudmi med prosilci za azil in tujimi delavci.

Translate »