Evropska komisija je 4. decembra predstavila drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi in pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za njeno odpravo. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20.532 moških, žensk in otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno znatno večje, saj veliko žrtev ostane neopaženih.

Trgovini z ljudmi so še vedno najbolj izpostavljene ženske in dekleta. Te predstavljajo 68 %, otroci pa 23 % registriranih žrtev.

Najpogostejši namen trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje (56 %), na drugem mestu pa je izkoriščanje delovne sile (26 %).

Raven pregona in obsodb je nizka.

Poročilo opozarja tudi na uporabo interneta in družbenih medijev za novačenje žrtev ter povečano tveganje za trgovino z ljudmi v okviru migracij.

Kljub nekolikšnemu napredku se pojav še naprej razrašča. Komisija zato poziva države EU k boljšemu zbiranju podatkov, odpravi kulture nekaznovanja, bolj usklajenemu odziva in zagotavljanju dostopa žrtev do pravnega varstva.

Translate »