Je pomoč postala del problema, ne pa del rešitve problema?

Je pomoč postala del problema, ne pa del rešitve problema?

Sklepi Sveta Evropske unije na temo človekovega razvoja so le ponavljanje prejšnjih zavez, v svojem komentarju poudarja predsednica CONCORD Europe Tanja Cox in opozarja, da EU na to temo še vedno gleda skozi prizmo lastnih interesov in pospeševanja gospodarske rasti,...
Poročilo o dekolonizaciji pomoči

Poročilo o dekolonizaciji pomoči

Razprave o neenaki dinamiki moči v mednarodnem sistemu pomoči so pridobile prepoznavnost in lokalni aktivisti postajajo vse glasnejši pri opozarjanju, da nekatere organizacije ter razmerja pretežno na t. i. globalnem severu še vedno ohranjajo prevlado nad močjo in...
Od pomoči do razvojnega partnerstva

Od pomoči do razvojnega partnerstva

Vlade donatorke običajno preučijo obseg in načine svojih programov razvojnega sodelovanja, ko države prejemnice napredujejo po lestvici dohodka na prebivalca. Vse več držav se je v zadnjih 15 letih pridružilo skupini s srednje visokimi dohodki. Vendar je malo dokazov...