Vršilec dolžnosti generalnega direktorja za multilateralo in razvojno sodelovanje Igor Jukič se je udeležil dvodnevnega zasedanja Odbora za razvojno pomoč (DAC) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) na ravni visokih uradnikov, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve.

Visoki uradniki, pristojni za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ali predstojniki razvojnih agencij držav članic OECD, so razpravljali o štirih aktualnih temah:

  • vlogi DAC pri podpori partnerskim državam po okrevanju in spodbujanju enakopravnega dostopa do cepiv,
  • prednostnih vsebinah, ki jih je treba obravnavati s ključnimi deležniki razvojnega sodelovanja izven članstva odbora,
  • načinih uresničevanja Deklaracije DAC o podnebju, okolju in biodiverziteti ter
  • najpomembnejših aktivnostih DAC na področju financiranja za razvoj.

V. d. generalnega direktorja Igor Jukič je v razpravi o okrevanju po covidu-19 in dostopu do cepiv med drugim poudaril pomen globalne solidarnosti, predvidljivosti donacij in uresničevanja zavez. Slovenija je v tem obdobju nominalno povečala razvojno pomoč; hkrati pa je donirala več kot 2 milijona doz cepiv, zaščitno opremo in za COVAX namenila 0,5 milijona evrov.

Drugi dan zasedanja je v. d. generalnega direktorja Jukič nastopil v razpravi o izvajanju Deklaracije DAC o podnebju, okolju in biodiverziteti. Poudaril je, da sta okolje in boj proti podnebnim spremembam prednostni vsebini slovenske razvojne pomoči. Slovenija že od leta 2018 ne financira razvojnih projektov, ki bi promovirali uporabo fosilnih goriv. Spomnil je na sklepe Sveta EU o vodi, ki so bili sprejeti med slovenskim predsedovanjem Svetu EU, in  pozval h krepitvi razumevanja soodvisnosti in pomena vode v kontekstu podnebnih sprememb, okolja in biodiverzitete. Zasedanje je zaradi epidemioloških razmer potekalo preko avdio-video kanalov.

DAC sestavlja 30 ključnih donatoric uradne razvojne pomoči, ki vzpostavljajo in spremljajo izvajanje standardov na ključnih področjih razvoja. Mesečnih zasedanj se udeležujejo delegati – predstavniki držav članic, ki so stacionirani v Parizu. Približno na dve leti o izbranih temah razpravljajo predstavniki držav članic na visoki ravni iz prestolnic (High Level Meetings), ravno tako na dve leti pa predstavniki držav članic na ravni visokih uradnikov (Senior Level Meetings). Slovenija je članica DAC od leta 2013.

Zapisnik s srečanja je TU.

Translate »