Vlade donatorke običajno preučijo obseg in načine svojih programov razvojnega sodelovanja, ko države prejemnice napredujejo po lestvici dohodka na prebivalca. Vse več držav se je v zadnjih 15 letih pridružilo skupini s srednje visokimi dohodki. Vendar je malo dokazov o tem, kaj zmanjšanja pomoči in različni načini pomoči pomenijo za države prejemnice ter razmisleka o strategijah in politikah, ki jih morajo razvojni partnerji uporabljati pri postopnem opuščanju programov sodelovanja. Annalisa Prizzon in Jessica Pudussery sta analizirali razmere v prispevku From aid to development finance: lessons from the literature and implications of the Covid-19 crisis.

Vse več analiz je poskušalo osvetliti nekatera od teh vprašanj, ki so bila pogosto označena s kratkoročnimi „financami za prehod“. Ta pregled virov pa povzema glavne ugotovitve in priporočila iz različnih gradiv ter opredeljuje vrzeli in področja za prihodnje raziskave. Pregled tudi pojasnjuje, kaj pomeni prehod, izstop in prenehanje pomoči, in primerja merila in politike dvostranskih in večstranskih donatorjev.

Ugotovitve in priporočila iz literature o „financiranju prehodov“ lahko pomagajo ugotoviti, kako je mogoče razvojno pomoč najučinkoviteje uporabiti med državami in okoliščinami v času stiskanja proračuna za pomoč, ocenjuje ODI.

 

Translate »