Prispevki

Priprave na prihajajoča razpisna roka Evropa za državljane

Cmepius vabi potencialne prijavitelje na informativni dan pred prvima prihajajočima razpisnima rokoma programa Evropa za državljane (EZD), ki sta 1. februarja in 1. marca. Informativni dnevi in delavnice bodo potekali v Ljubljani, Postojni, Brežicah in Kranju tudi v januarju.

Beri dalje