Prispevki

Revščina otrok v razvitih državah vsaj še 5 let nad ravnjo pred pandemijo

V državah z visokimi dohodki naj bi revščina otrok vsaj 5 let ostala nad ravnjo pred pandemijo koronavirusa. UNICEF-ovo najnovejše poročilo razkriva, da je bilo v prvem valu pandemije za podporo otrokom in družinam z otroki, namenjenih zgolj 2 % celotne finančne pomoči, ki so jih vlade v državah OECD in EU namenile za blažitev posledic pandemije.  Beri dalje

Vlada sprejela nov Program za otroke 2020–2025

V začetku novembra je Vlada Republike Slovenije potrdila nov Program za otroke 2020–2025. Z novim strateškim dokumentom na področju otrokovih pravic si bo država prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti njihovo zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok. Program zajema tudi krepitev globalnega učenja. Beri dalje

UNICEF je objavil poročilo o razmerah za otroke v Jemnu

Unicef Slovenija sporoča, da je izšlo je novo poročilo UNICEF-a o razmerah za otroke v Jemnu – državi, ki se poleg najhujše humanitarne krize na svetu sedaj spopada še z novim koronavirusom. Milijoni otrok v Jemnu bi lahko bili zaradi nezadostnih sredstev za zagotavljanje humanitarne pomoči potisnjeni na rob lakote. Beri dalje

UNICEF je lansiral globalni načrt za zaščito najranljivešjih otrok pred škodo zaradi koronavirusa

UNICEF je v začetku aprila lansiral globalni načrt za zaščito najranljivejših otrok pred škodo zaradi koronavirusa, v katerem poudarja, da je potrebno okrepiti zdravstvene sisteme in druge socialne storitve za pomoč otrokom v vseh državah po svetu. Beri dalje

UNICEF: tehnična priporočila državam za krepitev zaščite otrok med pandemijo

UNICEF opozarja na ogroženost in dobrobit otrok po svetu kot posledico ukrepov za zajezitev pandemije. Opozarjajo, da verjetnost, da otroci in mladostniki postanejo žrtve diskriminacije, socialnega izključevanja, nasilja, izkoriščanja in ločitve od staršev oziroma skrbnikov vse bolj narašča.  Beri dalje

Slovenija na indeksu pravic otrok 2018 zasedla 10. mesto

Mednarodna organizacija za pravice otrok KidsRights in Erasmusova Univerza v Rotterdamu sta 12. junija objavili indeks pravic otrok 2018. Vsakoletno poročilo pokaže, katere države so najboljše pri spoštovanju in izboljševanju pravic otrok.

Beri dalje

Brez izhoda: otroci v Iraku so ujeti v nasilje in revščino

Unicef je objavil novo poročilo, v katerem opozarja, da so po treh letih naraščajočih konfliktov v Iraku otroci ujeti v začaranem krogu nasilja in vse večje revščine.

Beri dalje

Evropska komisija predstavila ukrepe za večjo zaščito otrok migrantov

Evropska komisija predlaga več prednostnih področij, na katera bi se morala osredotočiti države članice EU, da bi ob podpori Komisije in agencij EU izboljšale zaščito otrok pri migracijah ter vzpostavile tesnejšo povezavo med azilnimi službami in službami za zaščito otrok. Beri dalje

Nevladne organizacije pozvale k vključitvi ranljivih skupin otrok

Nevladne organizacije, med njimi tudi platforma SLOGA, smo pozvale k vključitvi ranljivih skupin otrok, vključno z migrantskimi otroki, kot presečne teme novega strateškega dokumenta na področju otrokovih pravic. Beri dalje

Ob svetovnem dnevu otroka

Ob svetovnem dnevu otroka je Evropski statistični urad Eurostat objavil statistične podatke o revščini in socialni izključenosti med otroki. Leta 2015 je približno 25 milijonov otrokoziroma 26,9 % prebivalstva v starosti 0–17 v Evropski uniji ogrožala revščina ali socialna izključenost. Od leta 2010 se je ta delež rahlo znižal (27,5 %), vendar se trendi po posameznih državah EU razlikujejo.  Beri dalje