UNICEF opozarja na ogroženost in dobrobit otrok po svetu kot posledico ukrepov za zajezitev pandemije. Opozarjajo, da verjetnost, da otroci in mladostniki postanejo žrtve diskriminacije, socialnega izključevanja, nasilja, izkoriščanja in ločitve od staršev oziroma skrbnikov vse bolj narašča. 

Unicef je, skupaj s svojimi partnerji, ki delujejo v okviru Zavezništva za zaščito otrok v humanitarnih akcijah, objavil niz smernic za podporo organom in organizacijam, ki sodelujejo v boju proti koronavirusu.

V nekaj mesecih je koronavirus popolnoma spremenil življenja otrok in družin po vsem svetu. Ukrepi izolacije, kot so zaprtje šol in omejitve gibanja, so vsekakor nujno potrebni, a spreminjajo ustaljene dnevne rutine otrok in jim onemogočajo številne dejavnosti. Obenem se starši in skrbniki soočajo z zaskrbljenostjo  glede zdravja, dobrobiti svojih najbližjih ter tudi finančnimi skrbmi, saj bi lahko ostali brez dela oziroma zaposlitve.

Zaradi stigme, povezane s koronavirusom, so nekateri otroci bolj izpostavljeni nasilju in psihosocialnim težavam. Hkrati lahko strogi ukrepi za zajezitev pandemije, ki ne upoštevajo specifičnih potreb glede na spol in ranljivosti žensk ter deklet, marsikje po svetu povečajo tudi tveganje za spolno izkoriščanje in zlorabe. Na primer, na Kitajskem se je občutno povečalo število primerov nasilja v družini nad ženskami in dekleti.

»Vpliv pandemije koronavirusa ni omejen zgolj na obolele, temveč tudi na ostale otroke in družine,« je dejal Cornelius Williams, vodja UNICEF-ovega programa za zaščito otrok. »Šole se zapirajo. Starši se trudijo skrbeti za svoje otroke in hkrati ohraniti zaposlitev. Tveganja za zaščito otrok naraščajo. Nova priporočila so namenjena vladam in organom zaščite v obliki praktičnih ukrepov, ki jih lahko sprejmejo za zaščito otrok v teh negotovih časih.«

Tudi izkušnje iz preteklosti kažejo na povečano ranljivost otrok v času kriznih razmer zaradi epidemij. Porast zlorab in izkoriščanja otrok se je pojavil tudi v preteklih krizah javnega zdravstva. Zaprtje šol med izbruhom ebole v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016 je, na primer, prispevalo k porastu zanemarjanja, spolnih zlorab in najstniških nosečnosti. V Sierra Leoneu so se primeri najstniških nosečnosti več kot podvojili v primerjavi z obdobjem pred izbruhom bolezni.

UNICEF skupaj s partnerji priporoča, da vlade in zaščitni organi sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito otrok kot sestavni del vseh preventivnih in nadzornih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in sicer:

Zagotoviti je potrebno, da se pri ukrepih za nadzor bolezni čim bolj upošteva zaščita vseh otrok; 

• Zagotoviti je potrebno finančno in materialno pomoč družinam, ki so ostale brez rednih prihodkov za preživetje;

• Zdravstveno, izobraževalno osebje in organe, pristojne za podporo otrokom, je potrebno seznaniti s tveganji za otroke v času epidemije, vključno z nevarnostjo nasilja, zanemarjanja in zlorab ter vzpostaviti mehanizme za prijavo zlorab;

• Povečati  je potrebno informiranost o sistemu napotitve in podpornih storitvah, ki so na voljo otrokom;

Otroke in mlade je potrebno vključiti v oceno, kako nove razmere zaradi koronavirusa vplivajo nanje;

• Družinam, vključno z rejniškimi družinami, je potrebno zagotoviti usmerjeno podporo, ki zajema nasvete za ustrezno samo-oskrbo in čustveno podporo otrokom;

•Uvesti je potrebno konkretne ukrepe za preprečevanje ločitve otrok od ostalih članov družine in  zagotoviti podporo otrokom, ki so ostali sami brez ustrezne oskrbe zaradi hospitalizacije ali smrti starša oziroma skrbnika.

Vir: UNICEF

Translate »