V državah z visokimi dohodki naj bi revščina otrok vsaj 5 let ostala nad ravnjo pred pandemijo koronavirusa. UNICEF-ovo najnovejše poročilo razkriva, da je bilo v prvem valu pandemije za podporo otrokom in družinam z otroki, namenjenih zgolj 2 % celotne finančne pomoči, ki so jih vlade v državah OECD in EU namenile za blažitev posledic pandemije. 

Poročilo Podpora družinam in otrokom po COVIDu-19: Socialna zaščita v državah z visokim dohodkom, ki ga je pripravil UNICEF-ov raziskovalni center – Innocenti, preučuje socialni in ekonomski vpliv pandemije na otroke, začetne odzive vlad na krizo in načine, kako bi lahko v prihodnje optimizirali javne politike za boljšo podporo otrokom.

Razvite države so od februarja do konca julija 2020 namenile 10,8 bilijona ameriških dolarjev finančne pomoči za blažitev posledic pandemije, od tega približno 90 % za podporo gospodarstvu, poudarja poročilo. Čeprav je podpora gospodarstvu pomemben del odziva na krizo, ne vključuje najbolj marginaliziranih otrok in njihovih družin v družbi, kar pomeni, da bodo najhuje prizadeti.

Približno tretjina držav OECD in EU, vključenih v poročilo, v prvem valu pandemije ni izvajala nobene politike, ki bi bila posebej namenjena podpori otrokom. Med državami, ki so vlagale v ukrepe socialne zaščite otrok in družin – vključno z varstvom otrok, šolsko prehrano in družinskimi dodatki- je večina ukrepov v povprečju trajala le tri mesece. Kratkoročna naravnanost tovrstnih ukrepov je popolnoma neustrezna glede na dolgoročne posledice krize in predviden porast revščine otrok, ugotavlja poročilo.

Poročilo ponuja smernice za uravnoteženo finančno podporo tako družinam z otroki kot tudi gospodarstvu, vključno s strategijami za zaščito otrok in družin pred dodatnimi izgubami v času drugega vala COVIDa-19.

Več informacij.

Translate »