Zavod Krog je v partnerstvu z organizacijo Medica iz Zenice in Centrom za izobraževanje in raziskave Nahla iz Sarajeva začel projekt “Za našo boljšo prihodnost – Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH”, ki ga financira Evropska unija. Projekt se bo izvajal v desetih kantonih Federacije Bosne in Hercegovine med marcem 2021 in novembrom 2023.

Projekt Zavoda Krog

Glavni cilj projekta je ozaveščati in izobraževati ženske in otroke o njihovih lastnih pravicah, da bodo lahko v prihodnje aktivno sodelovali pri promociji spoštovanja svojih pravic ter spodbujali boj proti vsem vrstam nasilja v svojih skupnostih. V projektu bo sodelovalo več kot 1200 otrok, žensk in odločevalcev, sodelovali pa bodo tudi s pristojnimi kantonalnimi ministrstvi za izobraževanje v BiH, ustanovami s področja pravic žensk in otrok, nevladnimi organizacijami in mediji.

Usposabljanje žensk in otrok

V prvem delu projekta bodo projektni partnerji na podlagi dolgoletnih izkušenj, strokovnega znanja in prakse usposobili 20 žensk in 30 otrok za ozaveščanje o pravicah žensk med ženskami v lokalnih skupnostih ter o pravicah otrok v osnovnih šolah v nadaljevanju projekta. Izbor udeležencev izobraževanj in izvajanje aktivnosti bo potekalo v tesnem sodelovanju s pristojnimi kantonalnimi ministrstvi za izobraževanje, osnovnimi šolami in nevladnimi organizacijami.

Ženske ženskam, otroci otrokom

V drugem delu projekta bodo otroci in ženske, ki bodo zaključili usposabljanja o pravicah otrok in žensk, izvedli po pet srečanj o pravicah žensk in otrok za več kot 200 žensk in 400 otrok.

Modula za pravice žensk in otrok

Poleg tega bosta med projektom razvita dva modula – prvi za ženske o pravicah žensk in enakosti spolov, drugi pa za otroke o otrokovih pravicah. Med projektom bo modula preizkusilo 400 otrok in 100 žensk, drugim ženskam in otrokom v BiH pa bosta modula na voljo po koncu projekta.

Treningi za nosilce odgovornosti

Vzporedno se bo izvedlo tudi 4-dnevne treninge s področja pravic žensk in otrok ter nasilja po spolu za 50 nosilcev odgovornosti. Ti bodo treninge zaključili s pripravo lastnih iniciativ za spodbujanje spoštovanja pravic žensk in otrok za svoje kolege v ustanovah, kjer so zaposleni.

Projekt bo tako prispeval k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Bosni in Hercegovini na splošno, zlasti pa bo prispeval k spoštovanju pravic žensk in otrok. Prispeval bo k odpravi nasilja po spolu in h krepitvi demokratičnih praks na različnih nivojih v družbi.

Skupna vrednost projekta je 215.423.00 evra, od tega Evropska unija prispeva 187.095,00 evra nepovratnih sredstev.

 

Translate »