V začetku novembra je Vlada Republike Slovenije potrdila nov Program za otroke 2020–2025. Z novim strateškim dokumentom na področju otrokovih pravic si bo država prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti njihovo zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok. Program zajema tudi krepitev globalnega učenja.

Nov strateški dokument opredeljuje štiri prednostna področja: enake možnosti za vse otroke (v okviru tega družinsko okolje in stanovanjsko prikrajšanost; zdravje otrok; vključujoče predšolsko in šolsko izobraževanje; kulturo in kulturno-umetnostno vzgojo; in najbolj ranljive skupine otrok); sodelovanje vseh otrok; življenje brez nasilja (v okviru tega varnost otrok v digitalnem okolju) in do otrok prijazni postopki. V podpoglavju o vključujočem predšolskem in šolskem izobraževanju je vključen cilj spodbuditi aktivno državljanstvo otrok ter vključiti
globalno učenje v predšolsko in šolsko izobraževanje z umestitvijo globalnega učenja v novo belo knjigo na področju izobraževanja.

V Medresorski delovni skupini za aktivnosti pri pripravi in izvajanju Programa za otroke 2020–2025 sodelujejo tudi organizacije članice platforme SLOGA, in sicer Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij.

Translate »