Prispevki

Letno srečanje Statistične komisije ZN o spremljanju kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je postala vodilna gonilna sila in podlaga za institucionalne ter finančne reforme, vključno z zbiranjem in analizo vse bolj kompleksnih podatkov ter statistik. Številne komisije Združenih narodov (ZN) prispevajo k izvajanju Agende 2030 in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, med njimi tudi Statistična komisija ZN, katere 50. letno zasedanje bo potekalo v začetku marca 2019 na sedežu ZN v New Yorku (ZDA). Na dnevnem redu zasedanja so množični podatki, geoprostorski podatki, nacionalne statistične zmogljivosti in skupni standardi za izmenjavo podatkov, pa tudi napredek glede okvirja kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja. Global Policy Watch analizira pomen zasedanja Komisije za spremljanje kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja.

Beri dalje

Nabor kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja za Slovenijo

Statistični urad RS je predstavil nabor kazalnikov za Slovenijo, ki izhajajo iz nabora kazalnikov, ki jih je za spremljanje napredka pri doseganju ciljev na ravni EU pripravil Eurostat. Agenda 2030 in 17 ciljev trajnostnega razvoja dajejo svetovnim prizadevanjem za doseganje trajnostnega razvoja nov zagon.  Beri dalje