Nabor kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja za Slovenijo

Nabor kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja za Slovenijo

Statistični urad RS je predstavil nabor kazalnikov za Slovenijo, ki izhajajo iz nabora kazalnikov, ki jih je za spremljanje napredka pri doseganju ciljev na ravni EU pripravil Eurostat. Agenda 2030 in 17 ciljev trajnostnega razvoja dajejo svetovnim prizadevanjem za...
Translate »