Prispevki

Javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep projektov civilne družbe«

Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep projektov civilne družbe« za leto 2019, ki ga razpisuje EACEA, izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa.

Beri dalje

Priprave na prihajajoča razpisna roka Evropa za državljane

Cmepius vabi potencialne prijavitelje na informativni dan pred prvima prihajajočima razpisnima rokoma programa Evropa za državljane (EZD), ki sta 1. februarja in 1. marca. Informativni dnevi in delavnice bodo potekali v Ljubljani, Postojni, Brežicah in Kranju tudi v januarju.

Beri dalje

Javno posvetovanje o programu Evropa za državljane

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o programu Evropa za državljane, da bi ocenila rezultate in učinek dejavnosti in projektov, sofinanciranih iz programa med letoma 2014 in 2016. Rezultate posvetovanja, ki jih bo predstavila do konca leta 2017, bo uporabila za izboljšanje delovanja programa Evropa za državljane, pa tudi za razmislek o njegovem nadaljevanju po letu 2020. Beri dalje