Življenje žensk in moških v Evropski uniji

Življenje žensk in moških v Evropski uniji

Ob evropskem dnevu statistike je evropski statistični urad Eurostat objavil novo digitalno publikacijo o življenju žensk in moških v Evropi. Poročilo v treh tematskih sklopih s kratkimi besedili ter grafičnimi in interaktivnimi prikazi osvetljuje podobnosti in razlike...