Na poročilo statističnega urada Evropske unije Eurostat o napredku doseganja ciljev trajnostnega razvoja so se odzvali v SDG Watch Europe, koaliciji nevladnih organizacij, ki spremljajo in se zavzemajo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Članica koalicije je tudi platforma SLOGA.

Poročilo Eurostata ugotavlja, da je Evropska unija dosegla pomemben ali zmeren napredek pri 13 od 17 ciljev trajnostnega razvoja. SDG Watch Europe opozarja, da situacija ni tako jasna in preprosta, kot želi poročilo prikazati.

Eurostat je za svoje poročilo izbral 100 kazalnikov, ki se zdijo na prvi pogled objektivno in nepristransko izbrani, vendar temu ni nujno tako. Na primer: EU je regija, ki je najbolj odvisna od uvoženih surovin, kar ima v drugih delih sveta velike družbene in okoljske posledica. Vendar Eurostat kot kazalnik za cilj 12 uporablja izključno domačo porabo materiala (Domestic material consumption). Vendar ta ne odraža odtisa na svetovni ravni in ne upošteva vseh materialov, pridobljenih za proizvodnjo dobrin, ki jih porabi EU.

SDG Watch Europe prav tako poudarja, da je problematično tudi poimenovanje napredka. Večina kazalnikov ni povezanih z nobenimi količinsko merljivimi cilji. Vsako izboljšanje je napredek, tudi če je ta napredek minimalen. Agenda 2030, kljub napredku, ostaja nedosegljivi cilj.

Kot tretje, SDG Watch Europe opozarja, da trenutni niz kazalnikov ne spremlja zunanje politike in praks EU: kako evropska dobavna veriga vpliva na delovne in življenje pogoje tistih, ki proizvajajo naše blago…?

Nenazadnje so v koaliciji razočarani nad pretvarami, da delamo dobro, ko celo negativno vplivamo na druge. Kot primer navajajo kazalnik za cilj trajnostnega razvoja 17 (globalna partnerstva), ki navaja, da bolj ko uvažamo iz držav v razvoju, bolj trajnostni smo.

Kar zadeva notranjih zadev, poročilo ignorira določena področja, kot sta brezdomstvo ali visoke najemnine, revščina otrok, število beguncev, natrpanih v taboriščih brez dostopa do ustreznih sanitarnih prostorov… Poročilo razkriva, da se stopnja revščine delovno aktivnih ljudi povečuje. Več kot 9 % zaposlenih Evropejcev ne zasluži dovolj za dostojno življenje. Gre za enega izmed številnih primerov, kako se “slavljena” rast BDP-ja ne odraža v blaginji ljudi in planeta.

Pandemija Covid-19 je razkrila naše neuspehe: prenizko financiranje zdravstvenih sistemov, naša odvisnost od globalnih verig, stisko ljudi na negotovih delovnih mestih, neenakomeren dostop do izobraževanja… Prav tako je v ospredje potisnila globoke neenakosti, ki so prisotne v EU.

Poročilo tudi razkriva, da smo pri doseganju okoljskih vidikov trajnostnosti počasni, oziroma jih ne dosegamo. V zvezi z enakostjo spolov, poročilo ugotavlja, da se dejansko oddaljujemo od ciljev. Še vedno je manj žensk zaposlenih, plačane so manj, kljub temu da so bolj izobražene kot moški. Sam Eurostat trdi, da doseženi napredek ni trajnosten.

SDG Watch Europe zaključuje, da poročilo kaže na potrebo, da Evropska komisija prevzame vodilno vlogo na področju doseganja ciljev in Agende 2030. Izjave o pomembnosti ciljev niso dovolj, potrebni so oprijemljivi ukrepi.

Celoten odziv na spletni strani koalicije.

Translate »