Ob evropskem dnevu statistike je evropski statistični urad Eurostat objavil novo digitalno publikacijo o življenju žensk in moških v Evropi. Poročilo v treh tematskih sklopih s kratkimi besedili ter grafičnimi in interaktivnimi prikazi osvetljuje podobnosti in razlike med spoloma.

 Del o življenju, odraščanju in starosti se osredotoča na demografijo in zdravje. Podatki na primer kažejo, da ženske odidejo od doma dve leti pred moškimi (pri 25 oziroma 27 letih). Prav tako je v EU sedemkrat več mater samohranilk kot očetov samohranilcev, moški pa na splošno prej dojemajo svoje zdravje kot dobro. Kljub tem razlikam pa so oboji približno enako zadovoljni s svojim življenjem.

Sklop o učenju, delu in zaslužku vsebuje podatke o izobraževanju, usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, delu s skrajšanim delovnim časom, brezposelnosti, razlikah v plačah in podobno. Več žensk (33 %) kot moških (29 %) v EU ima visokošolsko izobrazbo, vendar ženske zaslužijo 16 % manj od moških, na vodstvenih položajih pa jih je polovico manj.

Poglavje o prehranjevanju, nakupovanju, brskanju po spletu in druženju pa je posvečeno prehranjevanju, socialnim navadam, preživljanju prostega časa in uporabi interneta. Razlike med moškimi in ženskami glede pitja alkohola, kajenja, uživanja sadja in zelenjave, pa tudi glede fizične aktivnosti vsaj delno pojasnijo, zakaj ima več moških (57 %) kot žensk (44 %) prekomerno telesno težo. Ženske raje berejo knjige in hodijo na kulturne dogodke, hkrati pa  pogosteje (79 %) vsak dan kuhajo ali opravljajo gospodinjska dela (moški 34 %).

Celotno sporočilo

Translate »