Prispevki

Mreže znanja unije na področju civilne zaščite: podpora partnerskim omrežjem

Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih pobud, ki bodo prispevale k izboljšanju temeljnega znanja o civilni zaščiti in obvladovanju tveganj nesreč ter omogočale izmenjavo znanj, najboljših praks in informacij (cilj 1) ter podpori obstoječim in vzpostavljanju novih partnerstev (cilj 2). Beri dalje