Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih pobud, ki bodo prispevale k izboljšanju temeljnega znanja o civilni zaščiti in obvladovanju tveganj nesreč ter omogočale izmenjavo znanj, najboljših praks in informacij (cilj 1) ter podpori obstoječim in vzpostavljanju novih partnerstev (cilj 2).

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav članic EU, ki sodelujejo v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. V okviru zunanjega proračuna lahko sodelujejo tudi naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina ter Tunizija.

Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 16. 6. 2020. Za več informacij, pogoje in prijave obiščite spletno stran Evropske komisije.

Translate »