Davčne blagajne za mala društva ukinjene

Spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV določajo, da manjšim NVO ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Kot smo poročali, so NVO vršile pritisk na odgovorne, da izjema...

Le še korak do ukinitve davčnih blagajn za mala društva

Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem, Planinsko zvezo in Zvezo društev upokojencev Ministrstvu za finance podali predloge k noveli Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV. Zavzeli so se, da izjema od izdaje računov (in s tem uporaba davčnih blagajn) velja za vse...
Translate »