Spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV določajo, da manjšim NVO ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn.

Kot smo poročali, so NVO vršile pritisk na odgovorne, da izjema od izdaje računov (in s tem uporaba davčnih blagajn) velja za vse NVO, ki imajo do 5.000 evrov prihodkov iz tržne dejavnosti, in sicer ne glede na to, ali gre za priložnostno dejavnost ali ne.

Računa ob opravljanju pridobitne dejavnosti (društveni izleti, prodaja na stojnici, kotizacije, vstopnice …) tako od sobote, 4. 6. 2016, ni več potrebno izdati nevladnim organizacijam, ki izpolnjujejo sledeči pogoje:

  • Dobava blaga ali storitev je opravljena fizičnim osebam (sem ne sodijo samostojni podjetniki ali druge osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti).
  • Organizacija ima v koledarskem letu manj kot 5.000 evrov prihodkov iz celotne pridobitne dejavnosti oz. se predvideva, da te meje ne bo presegla. Prag se nanaša na celotno pridobitno dejavnost in torej zajema tako dobave fizičnim osebam, samostojnim podjetnikom ali drugim pravnim osebam, ne zajema pa prihodkov iz nepridobitne dejavnosti, kot so prihodki iz javnih sredstev ali donacije. Kvota lahko zajema tudi članarino v društvu ali njen del, če jo društvo nameni za dobavo blaga ali storitve članu društva (npr. jim omogoči izlet brez dodatnega plačila, jim plača zavarovanje, dobijo od društva knjigo, itd.), saj gre v tem primeru za t.i. obdavčljivo dobavo po predpisih o DDV.
  • Upravljajo in vodijo jih večinoma prostovoljci (kar pomeni, da npr. predsednik društva ali člani upravnega odbora ali člani sveta zavoda za svoje delo niso plačani).
  • Njihove cene so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo pridobitne organizacije (npr. turistične agencije, trgovine, gostilničarji itd.).

Spremembe so objavljene v Uradnem listu št. 39/2016.

Več na strani CNVOS.

Translate »