Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem, Planinsko zvezo in Zvezo društev upokojencev Ministrstvu za finance podali predloge k noveli Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV. Zavzeli so se, da izjema od izdaje računov (in s tem uporaba davčnih blagajn) velja za vse NVO, ki imajo do 5.000 evrov prihodkov iz tržne dejavnosti, in sicer ne glede na to, ali gre za priložnostno dejavnost ali ne. Ministrstvo glede slednjega zaenkrat še pri svoji različici.

Ministrstvo za finance je na podlagi več skupnih akcij CNVOS, Olimpijskega komiteja, Planinske zveze in Zveze društev upokojencev za ukinitev davčnih blagajna za manjša društva in druge NVO pripravilo predlog spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV. V predlogu med drugim predlaga, da NVO, ki jih vodijo in upravljajo večinoma prostovoljci, pri izvajanju pridobitne dejavnosti ni potrebno izdajati računov, če na letni ravni iz te dejavnosti ne bi zaslužili več kot 5.000 evrov. S tem, ko odpade obveznost izdaje računa, odpade seveda tudi obveznost uporabe davčne blagajne.

A predlog pravilnika kot dodaten pogoj za izvzem od obveznosti izdaje računa določa tudi, da mora iti samo za priložnostno izvajanje (pridobitne) dejavnosti. Takšnemu pogoju pa CNVOS nasprotuje, saj bo izvzel precej primerov, ki se jih želi s spremembami pravilnika pravzaprav v novo izjemo zajeti. Pogosto se namreč zgodi, da manjša lokalna društva svoje dejavnosti organizirajo relativno redno ali vnaprej načrtovano (planinsko društvo organizira pohode vsako prvo nedeljo v mesecu, društvo odvisnikov organizira petkrat letno skupno druženje za svoje člane, kulturno društvo ima vsako leto tri koncerte ob istih priložnostih …), kar pa pomeni, da ne gre več za priložnostno dejavnost, s tem pa izjema za te NVO ne bi več prišla v poštev.

Zdi se namreč nesmiselno, da bi izjema veljala za društvo, ki bi organiziralo en izlet za vseh svojih 200 članov hkrati in bi pri tem prejelo 4.000 evrov, ne pa tudi, če bi zavoljo prevelikega logističnega zalogaja raje organiziralo deset povsem enakih izletov, a bi se vsakega udeležilo samo 20 članov, in bi prav tako prejelo vsega skupaj 4.000 evrov (to je 400 evrov na izlet). V slednjem primeru zato ne bi več mogli trditi, da gre za priložnostno dejavnost.

Na CNVOS pričakujejo, da bodo na Ministrstvu za finance prisluhnili predlogu, da dodaten pogoj izvzamejo iz pravilnika ne le zaradi administrativne poenostavitve v zvezi z NVO, ampak da bodo tako tudi ponudili roko tistim (manjšim) društvom, ki bi morda le zaradi kadrovske podhranjenosti ali morda čisto banalnih logističnih težav bili izvzeti iz izjeme izdajanja računov.

Translate »