Prispevki

Razpis ACF za male projekte

Objavljen je zadnji javni razpis iz  Programa Active Citizens Fund v Sloveniji.

Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov.

Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Več o razpisu TU.

Rok za prijavo: 12. julij ob 12. uri.

Puščica. Vir: Pixabay

Priložnost za manjše NVO: Zadnji  razpis ACF

V ponedeljek, 10. maja, bo na spletni strani acfslovenia.si objavljen četrti in hkrati zadnji razpis Programa ACF v Sloveniji, Javni razpis za male projekte.

Razpis, vreden 385.000 evrov, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam – takšnim, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa. Izbrani projekti – podprli jih bodo najmanj 18 – bodo prejeli med 5.000 in 20.000 evrov.

Že zdaj se lahko prijavite na delavnico.

Objavljen je tretji razpis v okviru Programa ACF v Sloveniji

ACF razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta.

Beri dalje

Na javnem razpisu za mikro projekte (hiter odziv) na voljo novih 60.000 evrov!

Urad za finančne mehanizme je 8. septembra odobril prenos ostanka sredstev iz Javnega razpisa za srednje in velike projekte na Javni poziv za mikro projekte, kar pomeni, da je za mikro projekte sedaj na voljo 60.000 evrov dodatnih sredstev. Beri dalje

ACF Slovenija: prijave na razpis za mikro projekte oz. hitre odzive so odprte

V ponedeljek so se odprle prijave na poziv programa ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. Nevladne organizacije bodo preko tega poziva lahko zaprosile za »hitra sredstva« (do 5.000 eur) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma. Beri dalje

Objavljen nov razpis programa Active Citizens Fund

V četrtek, 30. 4. 2020, se zaključuje prvi razpis programa Active Citizens Fund v Sloveniji, še isti dan pa bo objavljen nov javni poziv programa ACF, in sicer Javni poziv za mikro projekte oz. »hitre odzive«!

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria