Na Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, organizaciji članici Platforme SLOGA, je začela delovati Svetovalnica za priseljenke – žrtve nasilja. Namen Svetovalnice je nagraditi obstoječe programe za žrtve nasilja z bolj dostopnimi, dosegljivimi in razpoložljivimi storitvami za najbolj prikrajšane skupine žensk in otrok, žrtev nasilja, ter tako prispevati k zmanjšanju pojavnosti nasilja v družini in nasilja zaradi spola kot eno izmed najpogostejših kršitev človekovih pravic in oblike diskriminacije na podlagi spola.

Svetovalnica je namenjena ženskam in otrokom – žrtvam nasilja, predvsem priseljenkam iz tretjih držav, ki v RS prebivajo na podlagi začasnega ali stalnega dovoljenja, enotnega delovnega dovoljenja, študentkam tujkam, begunkam, prosilkam za azil in ostalim prikrajšanim skupinam, ki jih nasilje na podlagi spola še posebej ogroža ter strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z njimi.

Med drugim ponujajo individualno psihosocialno svetovanje najbolj prikrajšanim skupinam žensk in otrok, žrtvam nasilja v tujih jezikih, zagovorništvo in spremstvo v upravnih postopkih pred institucijami, pravno svetovanje, vključevanje kulturnih mediatork in različne delavnice. Vse storitve so brezplačne.

Pripravila: PV


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

Translate »