Zavod Krog v sodelovanju s partnersko organizacijo Nabaa – Development action without borders v Libanonu izvaja projekt “Za njeno dostojanstvo – zaščita pred nasiljem, zdravje in hrana za ženske in dekleta v Libanonu«.

Do sedaj se je različnih aktivnosti projekta udeležilo že več kot 300 udeležencev.

V okviru projekta, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Slovenije, redno potekajo različne aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi dostojanstva sirskih in palestinskih begunk ter Libanonk iz zapostavljenih skupnosti.

Za dekleta in ženske, ki so bile žrtve različnih vrst nasilja, tudi otroških porok, potekajo tedenska skupinska srečanja, na katerih je doslej sodelovalo že skoraj 60 žensk. Na sklopih petih srečanj se pogovarjajo o svojih izkušnjah, čustvih, kako se z njimi soočati, kako krepiti samozavest in svoje odnose v družbi. Ženskam in dekletom je vedno na voljo tudi individualna pomoč psihologinje, v okviru projekta pa je nekaterim omogočena tudi pravna pomoč in pomoč psihoterapevtov.

Vzporedno potekajo tudi serije osmih delavnic, na katerih projektna ekipa ženske, dekleta, moške in fante ozavešča o enakosti spolov, pravicah žensk in deklet, o škodljivosti otroških porok in izobražuje ter opozarja pred nasiljem zaradi spola. Na delavnicah je v prvih treh mesecih projekta sodelovalo že več kot 20 moških, več kot 45 fantov, okoli 60 žensk in okoli 50 deklet. Vsi udeleženci so poudarili, da je nasilje stalnica v njihovih življenjih, tako v družinah kot v družbi na splošno, zaradi česar je izobraževanje in preprečevanje vseh vrst
nasilja izrednega pomena.

Za njeno dostojanstvo - zaščita pred nasiljem, zdravje in hrana za ženske in dekleta v Libanonu.«

Vir: Zavod Krog

Projekt zagotavlja tudi ginekološko oskrbo in izobražuje o spolnem in reproduktivnem zdravju, Vsak mesec ginekologinjo obišče okoli sto žensk, hkrati pa potekajo serije delavnic o tematikah, kot so menstruacija in higiena, načrtovanje družine, rak prsi, spolno prenosljive bolezni itd.

V prihajajočem obdobju bo izvedeno usposabljanje za ženske, ki bodo sodelovale v ženskih svetih in ozaveščale o enakosti spolov in pravicah žensk na dnevih odprtih vrat v različnih skupnostih. Začele se bodo tudi delavnice za nosilce odgovornosti v treh skupnostih.

Številne libanonske ter večina sirskih in palestinskih družin sicer živi v skrajni revščini. Posebej ranljive so družine, ki jih preživljajo ženske – zaradi gospodarske krize so ženske prej kot moški izgubile vir dohodka in so bolj podvržene revščini.

Zaradi visoke brezposelnosti in naraščanje revščine prihaja do napetosti v družinah, nasilja nad ženskami ter spolnega izkoriščanja – v zameno za spolnost pridejo ženske do hrane, namestitve in drugih osnovnih potrebščin.

Veliko žrtev nikoli ne poišče pomoči zaradi strahu pred maščevanjem in finančne odvisnosti od storilca. Poleg tega je na voljo omejeno število specializiranih storitev za žrtve nasilja, ženske o teh niso informirane ali pa si ne morejo pokriti stroškov prevoza in storitev. Isto velja tudi za storitve na področju spolnega in reproduktivnega zdravja. Higienski vložki so predragi, ženske jih nadomeščajo z zdravju škodljivimi materiali, zaradi tega je omejena njihova mobilnost.

Vir: Zavod Krog

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »