Slovenska filantropija tudi v letošnjem letu vabi k sodelovanju nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva. V letu 2020 bodo v intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva vključili osem nevladnih organizacij.

Podpora Slovenske filantropije bo vključevala intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah in svetovanje ter mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno.

Prijava

V kolikor ocenjujete, da za dvig prostovoljstva v vaši organizaciji potrebujete dodatna znanja, pošljite do 17. februarja 2020 prijavnico na naslov Slovenske filantropije ali elektronski naslov slovenska@filantropija.org.

Izbor

V kolikor bo prijav več, bo tričlanska komisija na Slovenski filantropiji naredila izbor sodelujočih. Pogoje sodelovanja in kriterije za izbor najdete v priponki.

Pomembno: Prostovoljska organizacija zagotovi vsaj enega predstavnika, ki je v organizaciji odgovoren za prostovoljstvo in se bo udeležil celotnega 5-dnevnega usposabljanja ter pripravil načrt izboljšav prostovoljstva v organizaciji. Zaželeno je, da organizacije zagotovijo sodelovanje dveh predstavnikov, saj se je po dosedanjih izkušnjah izkazalo, da je medsebojna podpora pri uvajanju sprememb v organizacijo zelo dragocena. Udeleženci usposabljanja bodo v svojih organizacijah namreč po zaključenem procesu podpore skrbeli za to, da bo kakovostno delo s prostovoljci ostalo stalna praksa.

Dogovor

Z izbranimi organizacijami bodo sklenili pisni dogovor o sodelovanju v procesu strokovne krepitve na področju prostovoljstva.

Usposabljanje

Usposabljanje bo potekalo v Velenju v dveh delih:

  1. del (tri dni od 9.00 do 16.00): 9. – 11. marca 2020
  2. del (dva dni od 9.00 do 16.00): 16. in 17. aprila 2020

Gostitelj usposabljanja je Društvo NOVUS, Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS.

Usposabljanje je brezplačno. Organizator poskrbi za napitke in prigrizke v odmorih, ostalo prehrano in morebitno bivanje pa morajo zagotoviti organizacije same.

V času med prvim in drugim delom usposabljanja udeleženci pripravijo načrt izboljšav na področju prostovoljstva na podlagi prepoznanih priložnosti znotraj posamezne organizacije. Načrt predstavijo na drugem delu usposabljanja.

Izvajalke usposabljanja: Tjaša Arko, Mateja Slapnik in Andreja Hleb.

Potrdilo

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem 40-urnem intenzivnem usposabljanju. Prejmejo ga samo tisti udeleženci, ki svoje obveznosti opravijo v celoti.

Informacije

Za vaša dodatna vprašanja smo vam na voljo na andreja.hleb@filantropija.org.

Translate »