Na SDG Talks, spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja, smo gostili dr. Romano Zidar, strokovno sodelavko Predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za Centralno Evropo, zadolžena za Slovenijo.

Dr. Romana Zidar pojasnjuje, kje vidi prostor in potrebo po čezsektorskem povezovanju ali krepitvi tega v okviru mandata oz. področja dela UNHCR. Kakšni ukrepi in koraki bi bili po njenem mnenju potrebni za izboljšanje globalnih kompetenc slovenskih mladih? Katere teme bi morali mednarodna skupnost in Slovenija prednostno naslavljati, da bi zagotovili trajnostno okrevanje po pandemiji covid-19, ki v središče postavlja ljudi?

Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo največji skupni imenovalec za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti ter planetarnih meja. Platforma SLOGA organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Pogovor je potekal v okviru projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

 

OGLEJTE SI ŠE DRUGE SDG TALKS:

 

Pripravila: PV


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »