Anja Fortuna, podpredsednica Evropskega mladinskega foruma, je bila gostja SDG Talks, spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja, ki jih pripravlja Platforma SLOGA.

Cilji trajnostnega razvoja poudarjajo večgeneracijski vidik, trajnostni razvoj je med pomembnimi temami Evropskega mladinskega foruma. Kako mladim približati cilje trajnostnega razvoja in njihovo aktivno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja, torej krepiti aktivno državljanstvo mladih? Kako med mladimi okrepiti razumevanje migracij in vključujoče večkulturne družbe? Kakšne so potrebe po čezsektorskem povezovanju ali krepitvi tega na področju mladinskega dela in pravic mladih? Odgovarja Anja Fortuna, podpredsednica Evropskega mladinskega foruma.
Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo največji skupni imenovalec za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti ter planetarnih meja. Platforma SLOGA organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Pogovor je potekal v okviru projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

 

OGLEJTE SI ŠE DRUGE SDG TALKS:

 

Pripravila: PV


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »