Lucija Tacer, mladinska delegatka Organizacije združenih narodov je bila tokratna gostja spletnega pogovora SDG Talks o ciljih trajnostnega razvoja.

Kako si Lucija Tacer, mladinska delegatka OZN predstavlja svet čez deset let? Kakšne spremembe bi želela videti? Kako mladim približati cilje trajnostnega razvoja in njihovo aktivno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja, torej krepiti aktivno državljanstvo mladih? Kakšni ukrepi in koraki bi bili potrebni za izboljšanje globalnih kompetenc slovenskih mladih? Kako med mladimi okrepiti razumevanje migracij in vključujoče večkulturne družbe?
Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo največji skupni imenovalec za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti ter planetarnih meja. Platforma SLOGA organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Tokratni pogovor je potekal v okviru projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

 

OGLEJTE SI ŠE DRUGE SDG TALKS:

Pripravila: PV


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »