Platforma SLOGA objavlja razpis za inovativne pilotne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju, globalnem učenju in humanitarni pomoči, ki se bodo smiselno navezovali na prednostne teme platforminega projekta predsedovanja Svetu EU.

Z razpisom želimo povečati podporo javnosti (s poudarkom na mladih) za odprte, pravične in trajnostne evropske politike, še posebej glede Agende 2030, razvojnega sodelovanja, človekovih pravic in krepitve civilne družbe. V okviru projekta predsedovanje bo posebna pozornost namenjena odpravi neenakosti s poudarkom na enakosti spolov, podnebnih spremembah, pomenu uradne razvojne pomoči (ODA), implementaciji Agende 2030, izboljšanju mehanizmov za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) in globalnemu učenju.

Rok za prijavo je 7. maj 2021.

Delež sofinanciranja platforme SLOGA ne sme presegati 8.000 evrov.

Razpisna dokumentacija:

EUPP SLOGA Razpis za NVO – Subgranting

Vsebinska prijava projekta – Subgranting

Stroškovnik – Finančni načrt projekta

Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po elektronski pošti.

Translate »