SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, razpisuje dve delovni mesti strokovne sodelavke ali sodelavca za komuniciranje oz. delo z javnostmi (A in B), na dveh projektih, ki jih sofinancira Evropska komisija. Zaposlitvi sta za določen čas (do konca februarja 2022), s čimprejšnjim pričetkom (po dogovoru), s 40-urnim delovnikom, v Ljubljani, v kolektivu petih posameznic ter posameznikov, ki verjamemo v spreminjanje sveta na bolje.

Pogoji za delovni mesti A in B

 • Zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja) ali zaključena 6. stopnja izobrazbe (1. bolonjska stopnja) in najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju na področju (A) razvojnega sodelovanja ter (B) podnebnih sprememb in migracij;
 • izkušnje na področju komuniciranja oz. dela z javnostmi;
 • dobro poznavanje družbenih omrežij;
 • odlično znanje angleškega jezika.

Delovno mesto A (Projekt Predsedovanja Svetu EU)

Želene kompetence

 • Poznavanje področja razvojnega sodelovanja in delovanja institucij Evropske unije;
 • izkušnje s pripravo objav za družbena omrežja (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram …);
 • izkušnje z izvajanjem projektov;
 • odprtost, komunikativnost, sposobnost jasnega oblikovanja in izražanja vsebin (artikuliranost), marljivost, proaktivnost, sposobnost dela v skupini, oblikovanje ter priprava gradiv, priprava in oblikovanja informacij …;
 • po možnosti izpit za avto.

Opis dela in nalog

 • Sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti;
 • oblikovanje oziroma priprava vsebinskih člankov in izjav za javnost;
 • priprava gradiv;
 • priprava vsebin in urejanje spletnih strani;
 • priprava vsebin in upravljanje spletnih platform družbenih omrežij (Youtube, Twitter, Facebook in Instagram);
 • osnovno grafično oblikovanje;
 • komunikacija z mediji;
 • pomoč pri organizaciji dogodkov, sodelovanje na dogodkih in komuniciranje dogodkov;
 • sodelovanje pri projektnem finančnem in vsebinskem poročanju;
 • administrativna podpora vodji projekta.

Delovno mesto B (Projekt Podnebje za spremembe)

Želene kompetence

 • Poznavanje področja (A) razvojnega sodelovanja in (B) podnebnih sprememb in migracij;
 • izkušnje z upravljanjem profilov na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram …);
 • izkušnje z izvajanjem projektov;
 • odprtost, komunikativnost, sposobnost jasnega oblikovanja in izražanja vsebin (artikuliranost), marljivost, proaktivnost, sposobnost dela v skupini, oblikovanje ter priprave gradiv, priprave in oblikovanja informacij …;
 • po možnosti izpit za avto.

Opis dela in nalog

 • Sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti;
 • oblikovanje oziroma priprava vsebinskih člankov in izjav za javnost;
 • priprava spletnih gradiv;
 • priprava vsebin in urejanje spletnih strani;
 • priprava vsebin in upravljanje spletnih platform  in družbenih omrežij (Youtube, Twitter, Facebook in Instagram);
 • osnovno grafično oblikovanje;
 • komunikacija z mediji;
 • pomoč pri organizaciji dogodkov, sodelovanje na dogodkih in komunikacija medijsko pokrivanje dogodkov;
 • sodelovanje pri pripravi nespletnih gradiv;
 • sodelovanje pri projektnem finančnem in vsebinskem poročanju;
 • administrativna podpora vodji projekta.

Dodatno (A in B):

 • Spremljanje aktualnih dogodkov vlade in EU na področju (A) razvojnega sodelovanja ter (B) na področju podnebnih in migracijskih politik;
 • spremljanje novic in publikacij na področju (A) razvojnega sodelovanja ter (B) podnebnih sprememb, migracij in podnebnih migracij;
 • spremljanje aktivnosti konzorcijskih partnerjev;
 • samoiniciativna kreativnost.

Svoj življenjepis z obveznim motivacijskim pismom v angleškem jeziku pošljite na info@sloga-platform.org. Rok je podaljšan do 6. novembra 2020. Ob prijavi navedite, na katero delovno mesto se prijavljate. V motivacijskem pismu na največ eni A4 strani opišite, zakaj ste prava izbira za nas – zakaj menite, da ste pravi za delo na področju komuniciranja oz. dela z javnostmi. V življenjepisu izpostavite tiste projekte, za katere menite, da najbolje odražajo želene kompetence. Navedite tudi Youtube, Facebook, Twitter, Instagram profile, ki ste jih urejali/upravljali.

Prijavi priložite dokazila, da izpolnjujete zahtevane pogoje (npr. kopijo diplome, dokazila o delu v nevladnem sektorju).

Izbor se bo začel s pregledom življenjepisov in motivacijskih pisem. Izbrane  kandidate_ke (največ po 5 za vsako delovno mesto) bomo povabili na osebni razgovor s preizkusom, o čemer vas bomo obvestili 9. 11. 2020.

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas, do februarja 2022. Začetna neto plača znaša približno 1050 evrov + povračilo za pot na delo, malica, regres.

Dodatne informacije na 041 749 468 (Albin Keuc, direktor).

Translate »