V petek, 23. aprila je potekala predstavitev aktualnega razpisa platforme SLOGA za sofinanciranje pilotnih projektov na področju ozaveščanja javnosti. Na dogodku je bil predstavljen okvir s strani platforme izvajanega projekta v okviru predsedujoče trojke, fokus razpisa za NVO, njegov finančni okvir, kriteriji za evalvacijo, pričakovanja glede medijskih objav in dosega glede obveščanja.

Predstavitev z dogodka si lahko ogledate tu.

Rok za prijavo na razpis je 7. maj 2021. Do takrat lahko tudi zastavite kakšno koli vprašanje v povezavi z razpisom po elektronski pošti.

Na spletni strani bomo objavljali tudi najpogosteje zastavljena vprašanja glede razpisa.

Najpogosteje zastavljena vprašanja:

Ali se moramo res strogo državi zgornje omejitve glede podanega opisa/odgovora pri posameznem vprašanju?

Navedena maksimalna dolžina teksta je priporočena dolžina, katere naj prijavitelj ne bi presegel, razen če gre za smiselno zaključevanje opisa celote, pri čemer pa prekoračitev naj ne bi presegla tretjine predvidene maksimalne dolžine dolžine. V nasprotnem primeru prijavitelj tvega, da bo ocenjen samo tekst v maksimalni predvideni dolžini.

V razpisu piše, da mora projekt doseči 1200 ljudi, ali to velja za posamezno objavo (dogodek itd..) ali za celoten projekt?

Številka 1200 velja za celoten projekt in ne za posamezno objavo. Ker doseg ni tako visok, priporočamo prijaviteljem, da se pri prijavi osredotočate predvsem na kvaliteto prijave – na inovativnost projekta ter na določeno ciljno skupino.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »