Ali delate na področju globalnega učenja ali na promociji globalnega državljanstva in pri slednjem uporabljate inovativne metode? Ali ocenjujete, da lahko izobraževanje svet okoli vas spremeni  na bolje? Če je vaš odgovor pritrdilen, vas vabimo, da se prijavite na razpis projekta Bridge 47, ki je namenjen financiranju inovativnih izobraževalnih projektov. Rok za prijavo projektov je 24. januar 2019.

Prepričani smo, da lahko izobraževanje pomaga pri spreminjanju negativnih globalnih trendov v pozitivno smer. Z objavljenim razpisom za nevladne organizacije iščemo manjše inovativne projekte, ki bodo potekali na regionalni ali lokalni ravni ter v praksi izpostavljajo in promovirajo izobraževanje o globalnem državljanstvu, kot tudi druge oblike izobraževanja, temelječega na vrednotah.

Vrednost projekta ne sme presegati 5.000 €, pri čemer lahko zaprosite za sofinanciranje projekta največ v višini 4.750 € (zahtevano je vsaj 5% sofinanciranje iz lastnih sredstev). Izbrani projektni predlogi bodo v marcu 2019 povabljeni na dvodnevno delavnico, kjer bodo predstavili svoje izobraževalne inovacije.

Rok za prijavo projektov je 24. januar 2019 (do 24.00). Prijave zbiramo v angleškem jeziku.

Na razpis se lahko prijavijo aktivne neprofitne nevladne organizacije s sedežem v eni od naslednjih držav: Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Latvija, Nemčija, Slovaška, Slovenija, Škotska.

Več informacij:

Za več informacij lahko kontaktirate naslednje osebe:

Razpis za sofinanciranje pilotnih projektov je del večjega projekta Bridge 47 – Building Global Citizenship, ki ga financira Evropska unija, izvajajo pa ga nevladne organizacije pod koordinatorstvom finske NVO platforme FINGO. Projekt mobilizira in povezuje svetovno civilno družbo, da prispeva k preobrazbi v smeri globalne pravičnosti in izkoreninjenja absolutne revščine s pomočjo globalnega učenja in globalnega državljanstva (GCE). Več o Bridge 47 si lahko preberete tudi tukaj.


 Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi

Translate »