Zavod Povod, članica Platforme Sloga, in Evropska mreža političnih fundacij (ENoP) sta pod okriljem European Network of Political Foundations – Official Development Assistance in the Time of Multiple Crises izdala publikacijo Uradna razvojna pomoč v času številnih kriz.

Publikacija v prvem delu vsebuje definicijo uradne razvojne pomoči, strukturo načrtov, ki jo imajo organizacije civilne družbe (OCD), informacije o določanju večstranske in dvostranske pomoči, uvod v politike uradne razvojne pomoči EU in analizo slovenske politike uradne razvojne pomoči.

Drugi del publikacije je namenjen informacijam o pomembnih trendih, ki so spremljali evropsko ODA (uradna razvojna pomoč) med letoma 2020 in 2022 skozi številne krize. Globalni izzivi, ki so bili posledica podnebnih sprememb in pandemije COVID-1, so vplivali na delovanje globalnih dobavnih verig. Uradna razvojna pomoč (ODA) je bila mehanizem za solidarnost in za uravnoteženje dinamike moči svetovne politike s finančnimi nadomestili. Dokument prav tako poudarja vpliv COVIDA-19 in invazije na Ukrajino na enakost spolov v različnih sektorjih najmanj razvitih držav  ter finančno pomoč in ukrepe, ki jih je sprejela EU za namen podpore najmanj razvitih držav.

Publikacija: ENOP Publication – Official Development Assistance (ODA)

 


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

Translate »