V okviru projekta »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence« sta Zavod Krog iz Slovenije in NVU Impuls iz Črne gore organizirala že četrto okroglo mizo z namenom povezovanja pomembnih akterjev na področju socialnega varstva in lokalnih odločevalcev. Projekt podpira Evropska unija, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo Črne gore.

Okrogla miza je potekala v četrtek, 21. septembra 2023, v Nikšiću (Črna gora), pomenljivo na Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, namenjen ozaveščanju o demenci, zmanjševanju stigme ter izobraževanju o dejavnikih tveganja in preventivi.

Srečanje je združilo ključne akterje na področju varstva starejših in je bilo osredotočeno na temo »Pomen izgradnje mreže podpore za osebe z demenco in njihove oskrbovalce«. Okrogla miza je omogočila pomemben korak k napredku pri podpori oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev, ki so zaradi potrebe po nenehni negi v veliki nevarnosti za izgorelost. Cilj okrogle mize je tako bil poudariti pomen oblikovanja podporne mreže za te skupine ter podati smernice lokalnim oblastem in institucijam za izboljšanje načrtov socialne zaščite in varstva na lokalni ravni.

Okrogle mize so se udeležili predstavniki lokalnih samouprav občin Nikšić in Plužine, Centrov za socialno delo Nikšić in Podgorica, Rdečega križa Nikšić, Zavoda za socialno in otroško zaščito, mentorji in prostovoljci na projektu, ter predstavniki drugih relevantnih institucij. Razprave so bile navdihujoče, izmenjava izkušenj in idej med udeleženci pa je prispevala h globljemu razumevanju izzivov, s katerimi se srečujejo osebe z demenco in njihovi oskrbovalci.

Na srečanju so bile predstavljene tudi Strateške smernice, oblikovane v okviru projekta, z namenom izboljšanja socialno-varstvenih načrtov lokalnih oblasti in institucij tako, da bodo prednostno obravnavani tudi starejši in osebe z demenco, kar bo posledično prispevalo k njihovi boljši kakovosti življenja.

Izvedena okrogla miza je odličen primer, kako lahko s skupnim delom in sodelovanjem dosežemo pozitivne spremembe v družbi. Pri projektu »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence« nadaljujemo predano delo za doseganje zastavljenih ciljev v najvišjo korist naših ciljnih skupin ter se veselimo prihodnjih novosti in dosežkov na področju varstva starejših in preprečevanja demence.

Vir: Zavod Krog

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Translate »