​Projekt MigratED: digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju

Parterske organizacije: WeWorld – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center

Trajanje projekta: januar 2018–april 2021 

Financerja: Projektne aktivnosti MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.

VIDEO

Projekt #MigratED v petih državah Evropske unije izvajajo We World – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna in druge evropske nevladne organizacije. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja; usposabljanje izobraževalcev o teh vprašanjih in o uporabi digitalnih orodij; ter spodbujanje mladih k razmišljanju o prepletenosti medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja. Z vključevanjem izobraževalcev, mladih, priseljencev in zainteresiranih posameznikov v izobraževalne aktivnosti ter spletno ozaveščevalno kampanjo si projekt prizadeva k spodbujanju kulturne raznolikosti, vključevanja in krepitve strpnega ter gostoljubnega okolja v Evropi.

Porast ekstremizmov v Evropi kaže na ogroženost demokracije in kulturne raznolikosti. Z namenom spodbujanja kulture dialoga in kulturne raznolikosti projekt #MigratED vključuje mlade, izobraževalce ter posameznike v petih evropskih državah: v Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in na Cipru. Projekt, ki ga v okviru programa Erasmus+ financira Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), mlade spodbuja k izražanju idej o migracijah v obliki videa. Cilj je utreti pot in spodbujati retoriko spoštovanja človekovih pravic.

V okviru projekta bo v sodelovanju med begunci/priseljenci in mladimi pripravljena spletna ozaveščevalna kampanja (vključno s spletnim dokumentarnim filmom). Projekt spodbuja izobraževalce k uporabi digitalnih orodij pri naslavljanju tem migracij in človekovih pravic ter pri spodbujanju vrednot aktivnega državljanstva in demokracije med otroci ter mladimi. Rezultati ankete o oceni potreb v Sloveniji na področju uporabe digitalnih orodij v izobraževanju o človekovih pravicah in migracijah, ki je bila izvedena v letu 2018, kažejo na nacionalno značilnost, da teme, ki jih razumemo v okviru globalnega učenja, večinoma »domujejo« v nevladnih organizacijah. Četudi anketiranci menijo, da je njihovo znanje o teh vprašanjih zadostno, prepoznajo potrebo po izboljšanju svojih zmogljivosti pri uporabi inovativnih metod in (digitalnih) orodij, npr. pri uporabi IKT ter medijski pismenosti. Med aktivnostmi projekta je bilo januarja 2019 v Bologni organizirano mednarodno usposabljanje za izobraževalce, novembra 2019 pa sta bili na podlagi rezultatov ocene potreb v Ljubljani organizirani usposabljanji izobraževalcev o migracijah, človekovih pravicah, trajnostnem razvoju in uporabi digitalnih orodij. V letu 2020 potekajo aktivnosti z mladimi, ki pripravljajo kratke videe in razmišljanja o migracijah v njihovem življenju.

Projekt z naslavljanjem vprašanj migracij in človekovih pravic v izobraževalnih dejavnostih, z uporabo digitalnih orodij ter s spletno ozaveščevalno kampanjo krepi razumevanje vzrokov, zaradi katerih begunci zapustijo svoje države, mladim pomaga prepoznavati sovražni govor in stereotipe ter jih spodbuja h krepitvi evropskih vrednot solidarnosti in kulturne raznolikosti. Spletni dokumentarni film, pripravljen v okviru projekta, bo predvajan na filmskem festivalu Terra di Tutti, ki od leta 2007 uporablja dokumentarne filme kot orodje za razpravo in ozaveščanje o človekovih pravicah ter družbenih vprašanjih.

V okviru projekta si partnerske organizacije – We World – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center – prizadevajo za boj proti lažnim novicam o migracijah, za krepitev vključujočih razprav o migracijah ter begunstvu, ki temeljijo na dejstvih, in za interdisciplinarni pristop k migracijam, ki temelji na človekovih pravicah. Skladno z načelom »nič o nas brez nas« mladi priseljenci in begunci pomembno sooblikujejo projektne dejavnosti. S krepitvijo razumevanja medsebojne povezanosti razvoja, migracij in človekovih pravic projekt #MigratED utira pot k bolj vključujočim, strpnim ter odprtim družbam.

NOVICE

SDG Talks

Mladi o migracijah