Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Projekt #MigratED

Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju

MigratED Logo

Ime projekta: #MigratED – digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju

Trajanje: januar 2018–april 2021

Financerja: Projektne aktivnosti MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.

Partnerji projekta: WeWorld – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center

Erasmus + mju migrated logo

Izberite jezik / Translate

Koledar dogodkov

junij 2024

P
T
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
31
1
2
Dogodki za 29 maj
Dogodki za 30 maj
Dogodki za 31 maj
Dogodki za 1 junij
Dogodki za 2 junij
3
4
5
6
7
8
9
Dogodki za 3 junij
Dogodki za 4 junij
Dogodki za 6 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 7 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 8 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 9 junij
Ni dogodkov
10
11
12
13
14
15
16
Dogodki za 11 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 12 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 13 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 14 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 15 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 16 junij
Ni dogodkov
17
18
19
20
21
22
23
Dogodki za 17 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 18 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 19 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 20 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 21 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 22 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 23 junij
Ni dogodkov
24
25
26
27
28
29
30
Dogodki za 24 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 25 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 26 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 27 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 28 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 29 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 30 junij
Ni dogodkov
1
2
3
4
5
6
7
Climate of Change Image

GVC We WorldProjekt #MigratED v petih državah Evropske unije izvajajo We World – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna in druge evropske nevladne organizacije. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja; usposabljanje izobraževalcev o teh vprašanjih in o uporabi digitalnih orodij; ter spodbujanje mladih k razmišljanju o prepletenosti medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja. Z vključevanjem izobraževalcev, mladih, priseljencev in zainteresiranih posameznikov v izobraževalne aktivnosti ter spletno ozaveščevalno kampanjo si projekt prizadeva k spodbujanju kulturne raznolikosti, vključevanja in krepitve strpnega ter gostoljubnega okolja v Evropi.

Porast ekstremizmov v Evropi kaže na ogroženost demokracije in kulturne raznolikosti. Z namenom spodbujanja kulture dialoga in kulturne raznolikosti projekt #MigratED vključuje mlade, izobraževalce ter posameznike v petih evropskih državah: v Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in na Cipru. Projekt, ki ga v okviru programa Erasmus+ financira Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), mlade spodbuja k izražanju idej o migracijah v obliki videa. Cilj je utreti pot in spodbujati retoriko spoštovanja človekovih pravic.

V okviru projekta bo v sodelovanju med begunci/priseljenci in mladimi pripravljena spletna ozaveščevalna kampanja (vključno s spletnim dokumentarnim filmom). Projekt spodbuja izobraževalce k uporabi digitalnih orodij pri naslavljanju tem migracij in človekovih pravic ter pri spodbujanju vrednot aktivnega državljanstva in demokracije med otroci ter mladimi. Rezultati ankete o oceni potreb v Sloveniji na področju uporabe digitalnih orodij v izobraževanju o človekovih pravicah in migracijah, ki je bila izvedena v letu 2018, kažejo na nacionalno značilnost, da teme, ki jih razumemo v okviru globalnega učenja, večinoma »domujejo« v nevladnih organizacijah. Četudi anketiranci menijo, da je njihovo znanje o teh vprašanjih zadostno, prepoznajo potrebo po izboljšanju svojih zmogljivosti pri uporabi inovativnih metod in (digitalnih) orodij, npr. pri uporabi IKT ter medijski pismenosti. Med aktivnostmi projekta je bilo januarja 2019 v Bologni organizirano mednarodno usposabljanje za izobraževalce, novembra 2019 pa sta bili na podlagi rezultatov ocene potreb v Ljubljani organizirani usposabljanji izobraževalcev o migracijah, človekovih pravicah, trajnostnem razvoju in uporabi digitalnih orodij. V letu 2020 potekajo aktivnosti z mladimi, ki pripravljajo kratke videe in razmišljanja o migracijah v njihovem življenju.

Projekt z naslavljanjem vprašanj migracij in človekovih pravic v izobraževalnih dejavnostih, z uporabo digitalnih orodij ter s spletno ozaveščevalno kampanjo krepi razumevanje vzrokov, zaradi katerih begunci zapustijo svoje države, mladim pomaga prepoznavati sovražni govor in stereotipe ter jih spodbuja h krepitvi evropskih vrednot solidarnosti in kulturne raznolikosti. Spletni dokumentarni film, pripravljen v okviru projekta, bo predvajan na filmskem festivalu Terra di Tutti, ki od leta 2007 uporablja dokumentarne filme kot orodje za razpravo in ozaveščanje o človekovih pravicah ter družbenih vprašanjih.

V okviru projekta si partnerske organizacije – We World – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center – prizadevajo za boj proti lažnim novicam o migracijah, za krepitev vključujočih razprav o migracijah ter begunstvu, ki temeljijo na dejstvih, in za interdisciplinarni pristop k migracijam, ki temelji na človekovih pravicah. Skladno z načelom »nič o nas brez nas« mladi priseljenci in begunci pomembno sooblikujejo projektne dejavnosti. S krepitvijo razumevanja medsebojne povezanosti razvoja, migracij in človekovih pravic projekt #MigratED utira pot k bolj vključujočim, strpnim ter odprtim družbam.

Novice

Translate »