V sklopu projekta #MigratED je Platforma SLOGA pripravila pregled politik in dobrih praks na področju globalnega učenja ter vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje.

Oba dokumenta orišeta zakonodajni okvir in politike, navajata tudi primere dobrih praks in priporočila za krepitev globalnega učenja ter vključujočega izobraževanja ter vključevanja priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem. Globalno učenje je namreč pomembno orodje za krepitev raznolikosti in večkulturnosti, tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi.
Globalno učenje v Sloveniji: pregled politik in dobrih praks / v angleščini

Platforma SLOGA je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.

Translate »